Allahin 99 Adi

1 ALLAH-gozel sifetleri ozunde ehtiva eden 2 EL-VAHID-yegane 3 EL-EHED-benzersiz 4 ES-SEMED-ehtiyacsiz 5 EL-AXIR-her sheyden sonra movcud olacaq 6 ES-SEMI-her sheyi eshiden 7 EL-BESIR-her sheyi goren(haqq-nahaqq) 8 EL-QEDIR-her sheye qudreti chatan 9 EL-EVVEL-her sheyden evvel movcud olmush 10 EL-QAHIR-zalimlari qehr eden 11 EL-ELIYY-yuksek,uca 12 EL-ELA-en yuksek 13 EL-BAQI-ebedi 14 EL-BEDI-hemishe ixtira eden 15 EL-BARI-yaradici 16 EL-EKREM-en kerametli 17 EZ-ZAHIR-ashkarda olan 18 EL-BATIN-gizlinde olan 19 EL-HEYY-diri 20 EL-HEKIM-chox hikmetli 21 EL-ELIM-her sheyi bilen chox elmli 22 EL-HELIM-chox mulayim 23 EL-HAFIZ-en yaxshi qoruyucu 24 EL-HEQQ-heqiqet 25 EL-HESIB-her sheyi hesaba alan 26 EL-HEMID-hemd edilen 27 EL-HEFIYY-oz yaratdiqlarini chox seven 28 EN-NUR-nur 29 ER-REBB-besleyen 30 ER-REHMAN-chox merhemetli 31 ER-REHIM-hemishe merhemetli 32 ER-RAUF-mehriban 33 ER-RAI-her sheyi goren 34 ER-REQIB-nezaretchi 35 EZ-ZARI-yaradan 36 ES-SALAM-salam 37 ER-REZZAQ (ER-RAZIQ)-ruzi veren 38 EL-MOMIN-iman bexsh eden 39 EL-MYHEMIN-himaye eden 40 EL-EZIZ-chox izzetli 41 EL-CEBBAR-zalimlara eziyyet veren 42 EL-MUTEKEBBIR-meqami uca tutulan 43 ES-sheyYID-aga,bashchi 45 ESH-SHAHID-her sheye shahid olan 46 ES-SADIQ-sedaqetli 47 ET-TAHIR-pak,saf 48 EL-GHENIYY-ehtitacsiz,carli 49 EL-GHIYAS-komekchi 50 EL-FATIR-yaradan,vucuda getiren 51 EL-FERD-tek 52 EL-FETTAH-chetinlikleri hell eden 53 EL-FALIQ-dan yerini yaran 54 EL-QEDIM-ezeli olmadigi zaman tesevvure gelmeyen 55 EL-MELIK-mulk sahibi 56 EL-QUDDUS-muqeddes 57 EL-QEVIYY-chox quvvetli 58 EL-QERIB-chox yaxin 59 EL-QEYYUM-dayaniqli,sarsilmaz 60 EL-QABIZ-sixan(canlari alan 61 EL-BASIT-achib seren 62 QAZIYUL-HACAT-hokm veren,ehtiyaclari hell eden 63 ESH-SHAFI-shefa veren 64 EL-MECID-shan-shohretli 65 EL-VELIYY(EL-MOVLA)-dost 66 El-LETIF-lutf eden 67 EL-MENNAN-bendelerine chox ehsan eden 68 EL-MUHIT-her sheyi ehate eden 69 EL-MUBIN-her sheyi beyan eden 70 EL-MUQIT (EL-MUGHIS)-ruzi veren(dada yetishen) 71 EL-MUSEVVIN-her sheyi formaya salan 72 EL-KERIM-chox kerametli 73 EL-KEBIR-chox boyuk 74 EL-KAFI-kifayet eden 75 KASHIFUZ-ZURR-zererin ustunu acib ifsha eden 76 EL-VITR-tek-tenha 77 EL-EZIM-ezemetli 78 EL-VEHHAB-nemet baghishlayan 79 EN-NASIR-komekchi,yardimchi 80 EL-VASE-chox ehateli 81 EL-VEDUD-bendelerini chox seven 82 EL-HADI-hidayet eden,doghru yol gosteren 83 EL-VEFIYY-vefali 84 EL-VEKIL-himayechi 85 EL-VARIS-qiyametde her shey mehv olduqdan sonra tek qalacaq vucud 86 EL-BIRR-yaxshi sifetlerin sahibi 87 EL-BAIS-qiyametde oluleri dirildecek zat 88 EL-TEVVAB-tovbeleri qebul eden 89 EL-CELIL-celalli 90 EL-CEVAD-sexavetli 91 EL-XEBIR-her sheyden xeberdar olan 92 EL-XALIQ-xelq eden,yaradan 93 XEYRUN-NASIRIN-en yaxhsi yardimchi 94 ED-DEYYAN-hesabat gununun sahibi 95 ESH-SHEKUR-shukr edilen 96 ES-SANE-yaradici 97 EL-EDL-edaletli 98 EL-EFUVV-efv eden 99 EL-GHEFUR-gunahlari baghishlayan

<-Ana Sehife

SEVDAM.RU Muellif: New_Master